Reklama

Nájdete nás aj na Facebooku:

https://www.facebook.com/Wip-Autovrakovisko-1899438290332111/

Vaše staré auto doslúžilo, alebo ste havarovali s Vašim vozidlom a potrebujete sa ho zbaviť?

Kontaktujte nás

TELEFONICKY:

Bratislava
+421 2 4341 2659
+421 904 801639

Šamorín
+421 31 562 4014
+421 903 413060

 

E-MAILOM:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

OSOBNE:

Bratislava - Ružinov - Trnávka
Galvaniho 12/B
(200 m od nákupného centra AVION, IKEA, 50 m od LIDL na Trnávke)
GPS: 48° 10′ 17.8248″ 17° 10′ 27.3426″

Šamorín
Agátový rad 3 (30 m od LIDL Šamorín)


 

EXTRA služby pre našich zákazníkov:

 • ZDARMA odťah v rámci Bratislavy a blízkeho okolia do našej prevádzky

 

WIP Autovrakovisko s.r.o. je autorizovaný spracovateľ starých vozidiel pod číslom autorizácií 151/A/06-4.2 a 117/A/04-6.2. Zaväzujeme sa k ekologickému spracovaniu Vášho starého vozidla. Vystavíme Vám protokol o prevzatí starého vozidla na spracovanie.

 

Ako postupovať, návod:

Vozidlo som predal

Od 1.1.2006 už nie je možné ponechať si vozidlo na náhradné diely (prostredníctvom čestného prehlásenia).

Ak si chcete vozidlo ponechať musí ostať prihlásené.

Keď už nechcete platiť poistku za vozidlo, môžete ho:

  1. predať, pričom nový majiteľ bude po prepise platiť zákonnú poistku (k prepisu musí byť platná STK)
  2. odovzdať vozidlo autorizovanému spracovateľovi na ekologické spracovanie, aby ste ho mohli vyradiť z evidencie (k vystaveniu potvrdenia o spracovaní nemusí byť platná STK, EK)
  3. iné možnosti ako sú uvedené nie sú legálne, alebo nie sú trvalým riešením.

Upozornenie:

Staré vozidlá sa okamihom vyradenia z evidencie stávajú nebezpečným odpadom pod katalógovým číslom odpadu 16 01 04. Podľa §62 ods. 6 je zakázané rozoberať staré vozidlá ak na túto činnosť nemáte pridelenú autorizáciu od MŽP SR. Pokiaľ Vaša firma, resp. Vy ako súkromná osoba nemáte takéto oprávnenie, a nepreukážete, ako držiteľ tohto odpadu, ako ste s ním naložili, hrozí vám pokuta podľa §117 ods. 6  zákona 79/2015 Z.z.

V prípade, že odovzdáte staré vozidlo na ekologické spracovanie autorizovanému spracovateľovi, ten vám vystaví potvrdenie o spracovaní starého vozidla. Takýmto potvrdením môžete preukázať, že ste s nebezpečným odpadom 16 01 04 naložili v zmysle platnej legislatívy.

Odcudzené

Pri odcudzení vozidla alebo ak vás oklamal špekulant s náhradnými dielmi, je nutné v čo najkratšej dobe upovedomiť o krádeži okresný policajný zbor. Ten Vám poskytne ďalšie informácie. Pozor! Ste povinný platiť poistné aj neplatnú STK, EK do doby, kým sa neskončí vyšetrovanie.

Postup odovzdania dočasne vyradeného motorového vozidla z evidencie

Čo budete potrebovať pri odovzdaní starého vozidla:

 1. Staré vozidlo
 2. Potvrdenie o dočasnom vyradení motorového vozidla
 3. Kópia veľkého technického preukazu, alebo výpis z EVIDENČNEJ KARTY VOZIDLA (vydá archívne oddelenie dopravného inšpektorátu)
 4. Majiteľ alebo splnomocnená osoba (notárom, matrikou overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti

Postup odovzdania vozidla prihláseného v evidencii

Čo budete potrebovať pri odovzdaní starého vozidla, ak ako držiteľ vozidla v technickom preukaze je zapísaná:

Súkromná osoba – žijúca

 1. Staré vozidlo
 2. Majiteľ alebo splnomocnená osoba (notárom, matrikou overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
 3. ŠPZ, veľký a malý technický preukaz odovzdávaného vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)

Súkromná osoba – nežijúca

 1. Staré vozidlo
 2. Osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla.
 3. Osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla, alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
 4. ŠPZ, veľký a malý technický preukaz odovzdávajúceho vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)

Firma, právnická osoba

 1. Staré vozidlo
 2. Výpis z obchodného registra, kde je určený štatutárny zástupca firmy
 3. Štatutárny zástupca, alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
 4. Pečiatku firmy
 5. ŠPZ, veľký a malý technický preukaz odovzdávaného vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)

Leasingová spoločnosť

 1. Staré vozidlo
 2. Splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia z evidencie
 3. Osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia z evidencie, resp. štatutárny zástupca firmy, alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti (ak je splnomocnenie od leasingovej spoločnosti na firmu)
 4. Pečiatku firmy a výpis z obchodného registra (ak je splnomocnenie od leasingovej spoločnosti na firmu)
 5. ŠPZ, veľký a malý technický preukaz odovzdávaného vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)

Postup odovzdania vozidla odhláseného z evidencie

Čo budete potrebovať pri odovzdaní starého vozidla, ak ako držiteľ vozidla v technickom preukaze je zapísaná:

Súkromná osoba – žijúca

 1. Staré vozidlo
 2. Majiteľ alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
 3. Potvrdenie z dopravného inšpektorátu o vyradení starého vozidla

Súkromná osoba – nežijúca

 1. Staré vozidlo
 2. Osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla.
 3. Osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla, alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
 4. Potvrdenie z dopravného inšpektorátu o vyradení starého vozidla

Firma, právnická osoba

 1. Staré vozidlo
 2. Výpis z obchodného registra, kde je určený štatutárny zástupca firmy
 3. Štatutárny zástupca, alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
 4. Pečiatku firmy
 5. Potvrdenie z dopravného inšpektorátu o vyradení starého vozidla

Preberacie podmienky

Stav odovzdávaného vozidla:

 1. Vozidlo by malo byť kompletné (t.j. musí mať motor, prevodovku, karosériu s čitateľným identifikačným číslom, batériu alebo akumulátor a katalyzátor. ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh Slovenskej republiky malo by mať čo najviac svojho pôvodného vybavenia, náplne s nebezpečnými kvapalinami…)
 2. Vozidlo môže byť havarované (musí byť možná identifikácia podľa čísla karosérie)
 3. Vozidlo nemusí byť funkčné
 4. Vozidlo nemusí mať platnú STK ani EK
 5. Nekompletné staré vozidlá preberáme v súlade s §65 ods. 1 písm. n) zákona č. 79/2015 Z.z.
 6. Za odovzdaný vrak vozidla nám zo zákona nevyplýva povinnosť vyplácať finančné prostriedky.

Potvrdenie o spracovaní starého vozidla bude vystavené len v prípade, ak bude vozidlo prevzaté na spracovanie (vozidlo, ktorého číslo karosérie bude totožné s číslom v požadovanej priloženej dokumentácií). Na vozidlo, ktoré NEBUDE odovzdané na ekologické spracovanie u nás, nemôže byť vystavené potvrdenie o spracovaní starého vozidla.

Postup po odovzdaní starého vozidla

Po prevzatí starého vozidla na ekologické spracovanie získate:

 1. Protokol o prevzatí starého vozidla na spracovanie  od autorizovaného spracovateľa
 2. Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel (ak sa vozidlo nepodarí vyradiť u spracovateľa, toto potvdrenie vydané nebude a treba ísť s protokolom viď. bod 1. na políciu, v mieste, kde je auto evidované)
 3. Po vyradení vozidla z evidencie môžete ísť do poisťovne a zrušiť zákonnú poistku (ak máte zaplatenú poistku na dlhšie obdobie, poisťovňa Vám preplatok vráti)
 4. Zachovajte si protokol o spracovaní a potvrdenie o vyradení. S potvrdením od autorizovaného spracovateľa, sa musíte preukázať pri prípadných kontrolách zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia, že ste so starým vozidlom naložili v zmysle platnej legislatívy.

Čo urobiť s protokolom o spracovaní starého vozidla ak nebude vydané potvrdenie o vyradení z národnej evidencie vozidiel?

 1. S potvrdením od autorizovaného spracovateľa pôjdete na Dopravný inšpektorát, kde je vozidlo evidované
 2. Požiadate o vyradenie z evidencie

 *OVERENÉ SPLNOMOCNENIE musi obsahovať číslo podvozku/VIN vozidla, ktoré idete odovzdať a údaje z platného občianskeho preukazu splnomocniteľa a splnomocnenca!

 

Legislatíva SR o starých vozidlách

Zákon č. 79/2015 Z.z. z 17.marca 2015 predstavuje základný zákon o odpadoch.

 • 63 ods. 1 znie:  Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
 • 60 ods. 7 znie: Kompletné staré vozidlo na účely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátor a katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh Slovenskej republike.

 

Úradné súhlasy pre WIP Autovrakovisko

Autorizácia na spracovanie starých vozidiel pre prevádzku v BA
Autorizácia na spracovanie starých vozidiel pre prevádzku v Šamoríne
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku v BA-káblovňa
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov-zber a spracovanie starých vozidiel pre prevádzku v Šamoríne

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov-spracovanie starých vozidiel pre prevádzku v Bratislave

Súhlasna zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu pre prevádzku v Bratislave

Súhlasna zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu pre prevádzku v Šamoríne

 

 

 

 

 TOPlistFacebook                                         *** PRIHLÁSIŤ SA ***

Copyright © 2016 WIP AUTOVRAKOVISKO

Designed by NANOCOM.SK.